prof.dr.sc. Nikola Glamuzina: Klimatska kriza - korijeni, stanje,izgledi

prof.dr.sc. Nikola Glamuzina: Klimatska kriza - korijeni, stanje,izgledi

U predavanju će biti razjašnjeni glavni pojmovi koji su danas u širokoj uporabi u javnosti, kao što su promjene klime, globalno zagrijavanje, učinak staklenika i drugi. Težište će biti na teorijskom okviru promjena klime od završetka zadnjega ledenoga doba do današnjih dana s posebnim osvrtom na čovjekov utjecaj. Znanstvene spoznaje o mehanizmu klimatskih promjena biti će popraćene s povijesnim iz raznih dijelova svijeta tijekom povijesti s naglaskom na europski kontinent.

Nikola Glamuzina (1970.) rođen je u Metkoviću, gdje je pohađao i osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1995. na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na temu Dnevni urbani sistem delte Neretve. Iste godine je na Geografskom odsjeku upisao poslijediplomski studij Geografske osnove prostornog planiranja i uređenja koji je završio 1998. obranivši magistarski rad Dnevni urbani sistem Zadra. Doktorirao je također na Odsjeku za geografiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom Turizam u regionalnom razvoju Pelješca. Od 1996. do 2005. radio je na Odjelu za geografiju Filozofskog fakulteta u Zadru (današnje Sveučilište u Zadru) gdje je 2003. imenovan u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Od srpnja 2007. radi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, gdje predaje geografiju na Učiteljskom studiju. Od 2001. godine radi i kao vanjski suradnik na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Radio je i kao istraživač na dva znanstvena projekta koji su se izvodili na Odjelu za geografiju u Zadru: Geografske osnove razvoja malih hrvatskih otoka i Kretanje stanovništva, naseljenosti i naselja Dalmatinske zagore. Od 2006. godine radi kao istraživač na projektu Prostor kao resurs turističkog razvoja Hrvatske koji se provodi na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od jeseni 2007. god. predaje i na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru

Podijeli: