dr. Ivan Urlić: Nada i beznađe u kriznim vremenima

dr. Ivan Urlić: Nada i beznađe u kriznim vremenima
Sadašnje vrijeme bremenito je brojnim novim krizama počevši od pandemije COVID19, agresije na Ukrajinu, krize na Bliskom Istoku, te brojnim drugim prijetnjama miru. To stvara osjećaj pesimizma i beznađa globalno.
Kako povratiti nadu u bolje sutra? O naravi nade u odnosu na beznađe bit će riječi u ovom izlaganju.


Ivan Urlić, dr. med. , neuropsihijatar, psihoanalitički psihoterapeut i grupni analitičar. Kao profesor psihijatrije i psihološke medicine predaje na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, Hrvatska, kao i u inozemstvu.

Njegovi posebni interesi: grupna psihoterapija pacijenata oboljelih od psihoze i PTSP-a. Osnovao je Regionalni centar za psihotraumu za Dalmaciju (Hrvatska), za liječenje branitelja i članova njihovih obitelji.

Objavio je mnoge radove i poglavlja u knjigama i udžbenicima na hrvatskom,engleskom,  talijanskom i drugim jezicima.
Podijeli: