doc. dr. sc. Boško Picula: Rat u Gazi 2023. - Nova eskalacija u sedamdeset i pet godina izraelsko-palestinskog sukoba

doc. dr. sc. Boško Picula: Rat u Gazi 2023. - Nova eskalacija u sedamdeset i pet godina izraelsko-palestinskog sukoba
Terorističkim napadom militanata iz pojasa Gaze u kojem vlast drži pokret Hamas na izraelske civile 7. listopada ove godine, došlo je do nove, osobito opasne eskalacije u sedamdeset i pol desetljeća dugoga i – neriješenoga izraelsko-palestinskog sukoba. Vojni odgovor Izraela na pojas Gaze doveo je do de facto novog 'rata unutar rata' s tisućama civilnih žrtava, stotinama tisuća izbjeglih te humanitarnom katastrofom u prenapučenom prostoru, teritorijem manjem od otoka Brača. I dok glavnina međunarodne zajednice traži trenutačnu zaštitu civila te prekid sukoba uz poštivanje međunarodnog i humanitarnog prava ne odričući nikomu pravo na samoobranu, ponovno se postavlja pitanje nerješavanja jednog od najduljih sukoba nakon Drugog svjetskog rata. Zašto je do sukoba uopće došlo 1948. te zašto do danas nije pronađeno njegovo adekvatno rješenje? Koja je uloga u tome regionalnih, a koja globalnih aktera? U kojem se trenutku učinilo da je sukob na točki preokreta i koji su razlozi da je upravo u 21. stoljeću dodatno eskalirao? Napokon, je li Bliski istok kao regija 'regija nerješivih konflikata'. Objašnjenja su spoj povijesnih, političkih i identitetskih razloga.


Boško Picula je politolog i filmski kritičar, rođen 1973. u Šibeniku. Na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu studirao je politologiju i novinarstvo, nakon čega je magistrirao međunarodne odnose i doktorirao komparativnu politiku. Radi kao profesor na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld u Zagrebu. Suradnik je Fakulteta političkih znanosti i Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Autor je više znanstvenih i stručnih radova te izlaganja na međunarodnim znanstvenim konferencijama, a filmske kritike objavljivao je u nizu medija. Suautor je emisije o filmu Café cinéma i emisije o filmu za djecu i mlade Kokice na Hrvatskoj televiziji. Kao filmski kritičar surađuje s Hrvatskom radiotelevizijom (emisije Animatik, Posebni dodaci i Licem u lice) i Hrvatskim filmskim savezom. Član je Hrvatskog politološkog društva, Hrvatskog novinarskog društva, Hrvatskog društva filmskih kritičara, Državnog povjerenstva za Natjecanje u debati, Udruženja političkih znanosti američkog sjeveroistoka – Northeastern Political Science Association (NPSA) te Upravnog odbora Francuske alijanse Zagreb. Dobitnik je Rektorove nagrade.

Podijeli: