Otvoreni poziv umjetnicima

Mediteran

Fotoklub Split i ove godine u studenom organizira dvotjedni festival fotografije, "Split Format", u okviru kojeg raspisuje međunarodni foto natječaj.. Tematski okvir natječaja jest "Mediteran", onakav kakav ga svojim očima vide i objektivima bilježe fotografi amateri, umjetnički fotografi ili fotoreporteri.

Mediteran posjeduje širinu i dubinu, prostor je to kojemu se često tepa "kolijevka civilizacije", na Mediteranu su pisane prve utopije i rađala se demokracija, kultura Mediterana mozaik je sastavljen od bezbroj sitnih kamenčića sa svih krajeva svijeta. Od Ilijade i Odiseje do Biblije, Mediteran je domovina umjetničkih djela koja danas čine kanone naše civilizacije. Mediteran je i lice i naličje Europe. U svojoj ljepoti i slavnoj prošlosti ponos, u svojoj burnoj sadašnjosti nesigurnost i strepnja. Distinkcija ide dalje: Mediteran kao europski jug i Mediteran kao afrički sjever bitno se razlikuju. More je u neraskidive konce zaplelo različite nacionalnosti, konfesionalnosti i kulture te ih ujedinilo u različitosti.

Mediteran je možda najpreciznije opisan riječima velikog Predraga Matvejevića koji je u svom epohalnom djelu zabilježio: "Granice Mediterana nisu samo geografske. Nisu ucrtane ni u prostoru ni u vremenu. Nisu ni povijesne, ni državne, niti nacionalne: krug kredom stalno se opisuje i briše, širi ili sužava. Ovuda su prolazili i isprepletali se putovi ulja i vina, žita i začina, svile i jantara, znanja i znanosti. (...) Mediteran je isti i različit na početku i na kraju."

Pozivamo Vas da se sa svojim radovima prijavite na natječaj i ponudite vlastitu interpretaciju i doživljaj Mediterana i njegovih stanovnika te svojim fotografijama ispričate priču o njegovoj povijesnoj, geografskoj i kulturnoj slojevitosti.

Ana Žanko, mag. educ. hist. art.

Pravila

Fotografski natječaj “MEDITERAN” je javan i otvoren za sve profesionalne fotografe i ljubitelje fotografije. Natječaj nije teritorijalno ograničen te mu mogu pristupiti svi autori stariji od 18 godina. Pristup temi je slobodan uz poštivanje osnovne ideje natječaja.

Svaki autor/autorica može poslati neograničen broj prijava, a svaka serija fotografija na navedenu temu mora sadržavati između 15 - 20 fotografija. Kotizacija za sudjelovanje na natječaju iznosi 25 eura i plaća se za svaku prijavljenu seriju.

Fotografije mogu biti izvedene u kolor ili crno-bijeloj tehnici, no nije dopušteno stavljanje potpisa autora na fotografije.

Autorska prava

Fotograf svojom prijavom potvrđuje da je ovlašten pristupiti natječaju “Mediteran” te da će poštivati pravila Natječaja i ostalih prava vezanih za autorstvo i vlasništvo prijavljenih radova, moralnih i copyright prava, prava prikazanih osoba, imena, zaštićenih žigova i drugih umjetničkih radova na slici te da nije potrebno nikakvih dodatnih uvjeta ili dozvola za objavljivanje tih fotografija.

Fotograf svojim sudjelovanjem daje organizatorima predmetnog fotografskog natječaja neopozivo i neograničeno pravo korištenja prijavljenih fotografija, i to bez bilo kakve naknade u svrhu promocije Split Format festivala i izložbi vezanih uz festival. Time fotograf pristaje na vremenski, prostorno, dimenzijski i količinski neograničeno izlaganje svojih prijavljenih fotografija na izložbi, reproduciranje izloženih fotografija za potrebe marketinga i promocija, diskusija, objavljivanja na web stranicama, priopćenjima za javnost, specijaliziranim publikacijama, društvenim mrežama, te ostalim medijima , u bilo kojem elektroničkom, tiskovnom ili inom medij u svrhu promocije ovog natječaja i organizatora natječaja “Mediteran”.

Svojim sudjelovanjem fotograf potvrđuje i da učitane fotografije ne podliježu pravima trećih strana; posebice da se sve prikazane osobe slažu s navedenim korištenjem i da se time ne krše prava zaštite osobnih podataka trećih strana. Svi radovi objavljeni u sklopu Natječaja moraju biti slobodni od prava trećih strana te drugih prava vezanih uz intelektualno vlasništvo, pravo na privatnost, pravo na upotrebu osobne fotografije, itd. Organizatori Natječaja nisu odgovorni za bilo koja potraživanja trećih strana vezano uz kršenje takvih prava.

Organizatori su slobodni, prema vlastitoj diskreciji, diskvalificirati poslane radove koji bi mogli predstavljati kršenje takvih prava te onemogućiti sudjelovanje fotografa koji je te radove poslao.

Nagrade

Žiri će dodijeliti:

  • jednu prvu u novčanoj vrijednosti 400 eura
  • jednu drugu nagradu u novčanoj vrijednosti 300 eura
  • jednu treću nagradu u novčanoj vrijednosti 200 eura

Za pobjednike festivala bit će osigurana izložba kojom će se otvorit Split Format 2019.

Zaštita osobnih podataka

Prijavom na fotografski natječaj “Mediteran” i učitavanjem fotografija autor/autorica daje suglasnost organizatorima za prikupljanje, obradu i pohranu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja i organizaciju izložbi. Podaci će se koristiti za identifikaciju fotografija te za obavijesti o rezultatima natječaja, otvaranju izložbe te nagrada autorima. Prikupljeni podaci neće biti prosljeđivani trećim osobama.

Radovi će se zaprimati tijekom rujna 2019.

Često postavljena pitanja

— Tko može sudjelovati na natječaju?

Natječaj je javan i otvoren za sve profesionalne fotografe i ljubitelje fotografije. Natječaj nije teritorijalno ograničen te mu mogu pristupiti svi autori stariji od 18 godina. 

— Što se podrazumijeva pod serijom fotografija?

Pod serijom podrazumijevamo minimalno 15, a maksimalno 20 fotografija koje čine autorski koncept.

— Koliko serija mogu prijaviti?

Broj prijava nije ograničen.

— Plaća li se kotizacija za sudjelovanje na natječaju?

Da. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 25 eura.

— Plaćam li za svaku prijavljenu seriju kotizaciju?

Da.

— Postoje li nagrade na festivalu?

Da. Prvo mjesto bit će nagrađeno s iznosom od 400 eura, drugo mjesto s iznosom od 300 eura, a nagrada za treće mjesto bit će 200 eura.

— Kad će se primati prijave?

Prijave će se zaprimati tijekom rujna 2019. godine.Žiri

Predsjednica stručnog žirija diplomirana je povjesničarka umjetnosti, Ana Žanko.


O ostalim članovima više informacija uskoro.
Ana Žanko (1993.) povjesničarka umjetnosti i kroatistica zaposlena u Fotoklubu Split. U svom dosadašnjem radu bavila se istraživanjem suvremenih umjetničkih praksi, s posebnim interesom za performans. Kao suradnik pisala je za Zarez – dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja. Uključena je u rad nekoliko udruga koje su posvećene jačanju urbane kulture, promicanju suvremene umjetnosti i poticanju kritičkog promišljanja svijeta oko nas. Velika je prijateljica životinja i strastveni knjiški moljac.